Dzejolis : Dzejoļi par skolotāju

Search

Dzejolis : Dzejoļi par skolotāju

Īstu draugu pārbaudīsi nelaimē.
/Dzejolis : Latviešu sakāmvārdi/


Mēs ievērojam cilvēkos daudz nepilnību, bet atzīstam maz
tikumu.

/Dzejolis : Kritika/


Patiesības nekad nav tagadnē. Kas tai ir pieķēries, kopā
ar viņu iet bojā.

/Dzejolis : Patiesība/


Lai ir dienas, lai ir stundas Cerības jums sirdī aust Un lai jūsu vārdadienā Baltas laimes rozes zied.
/Dzejolis : Apsveikumi vārda dienā/


Iztēle ir daudz svarīgāka par zināšanām. Zināšanas uz zinātne ir ierobežotas, kur ir iztēle, izbeidzas pasaules robežas, stimulējot progresu, dodot dzīvību evolūcijai.

/Dzejolis : Iztēle/


Slēp savu laimi, vairies skaudības, necenties izraisīt
žēlumu.

/Dzejolis : /


Lasīt var trejādi: pirmais, lasīt un nesaprast; otrais, lasīt un saprast; trešais, lasīt un saprast pa to, kas nav uzrakstīts.
/Dzejolis : Grāmata/


Nelaime neizaug no zemes pīšļiem, un ciešanas nedzen asnus
no druvas, bet cilvēks pats rada ciešanas, un kā dzirkstis
tās uzlido jo augstu.

/Dzejolis : Ciešanas/


Visi jaunumi, izņemot maizes cenas, ir nejēdzīgi un nevietā.
/Dzejolis : Vilijams Čenings atziņas/


Skaudrā liesma neapdzisīs, Degs un degs un naktis gaismos, Un nav tādas aizmirstības, Kura spētu Tevi aiznest.
/Dzejolis : Atvadvārdi/


PASTORĀLAIS PANTS laukos mēs laimīgi krītam klusuma atplestās rokās pāri klusuma plecam noskatās svaigais gaiss negantā lēkmē vēl ilgi kvēpainā dvēsele lokās gluži kā smirdonis kuram uzmaukts ķērāja maiss 1985
/Dzejolis : Dzeja/


...kur ir dzīvs kultūras cilvēks, tur viss ap viņu uzplaukst, jo cilvēks vien jau ir visu vērtību avots.
/Dzejolis : /


Viens izcils ģēnijs veicina otra veidošanos ne tik daudz ar savu paraugu kā tieši savstarpējās saskarsmes rezultātā. Viens dimants slīpē otru.
/Dzejolis : Ģēnijs/


Lai kārtība ir tavs dievs! Nemitīgi tai sirsnīgi kalpo: kārtība ir visu lietu vienotība. Pati daba caur to eksistē.
/Dzejolis : Kārtība/


Lai daba ir jūsu vienīgā dieve!
/Dzejolis : Daba/


Mēdz būt dīvaini maldi, piemēram, krāpnieks neuzskata sevi par negodīgu cilvēku, bet tikai uzskata, ka ir veikls.

/Dzejolis : Krāpšana/


Kas var galvot, ka rīkojas saprātīgi, ja nezina savas rīcības tālākās sekas.
/Dzejolis : /


Visas debesis neesmu izpētījis, bet es savā sirdī un dvēselē esmu meklējis un dieva neatradis. Cilvēku dzīvē dieva nau, bet ir tikai lielie, slepenie likumi un lielā, skaistā daba, un mūsu spēks, kas segas norauj slepenībai, un sirds, kas cilvēkus mīl.
/Dzejolis : Dievs/


Neko no tā, ko būtu vērts zināt, nevar iemācīt.
/Dzejolis : Oskars Vailds/


Patiesi liels cilvēks liek arī citiem justies lieliem.

/Dzejolis : Lielums/


Tas, ko mēs saņemam, nodrošina mūsu eksistenci. Tas, ko mēs atdodam, veido mūsu dzīvi.
/Dzejolis : Pašaizliedzība/


Naids kopā ar nicinājumu spēj nokratīt jebkuru jūgu.

/Dzejolis : Naids/


Cilvēkiem vajadzīgi nevis tie, kas pārliecina, bet tie, kas apžilbina.

/Dzejolis : Slava/


Zooparkā: - Tēt, kāpēc gorilla mūs tik nikni nopētīja? - Nomierinies, dēls! Tā bija tikai kasiere.
/Dzejolis : هتل ها Skagen به /


Kas ilgi domā, ne vienmēr atrod pareizo risinājumu.
/Dzejolis : Lēmums/


ZINĀTKĀRAIS GAILĒNS Gailēns Nika iet pa sētu: - Kik-ri-gā! – Un peļķē paskatās: - Ā, tā-tā-tā!...- Gailēns uzlec žogā Un lūkojas mājas logā: - ā, tā-tā-tā! Kik-ri-gā!- gailēns visādās pozās Pie spoguļa lauskas grozās: - Kik-ri-gā! Tā-tā-tā!...- Mazie brālīši cālīsi brīnās: - Vai, cik tas Gailēns gudrs – Visu grib izpētīt, visu grib zināt! – Nezin cālīši brālīši, ka Gailītim Nikam tikai... Dīgst pirmā aste.
/Dzejolis : /


Cilvēks atklāj sevi, kad mērojas spēkiem ar šķērsli. /Antuāns de Sent-Ekziperī/
/Dzejolis : Gudras domas/


Mūsu laime nebūt nav un nevar būt pilnā apmierinātībā, kad
neko nevar vairāk vēlēties, kas veicinātu tikai mūsu prāta
notrulināšanos. Nemitīga tiekšanās pēc jaunām baudām un
jauniem piepildījumiem - tā arī ir laime.

/Dzejolis : Laime/


nav ko slieties dižā stājā nav ko lepnus vārdus dvest jo tāpat nemaz nav viegli ikdienišķi galvu nest neraudāt par to kas bijis nebīties par to kas rīt tikai saudzīgi un droši savu vagu taisnu dzīt ***
/Dzejolis : /


Nav pasaulē ne laimes, ne nelaimes, tikai viens stāvoklis tiek ar otru salīdzināts. Kas augstākas sāpes ir izbaudījis, tas vien ir vērts un spējīgs augstākas laimības. Vajag vecu izdzīvot, lai saprastu jaunu. Vienīgā gudrība ir - neizsamist un arvien sākt no jauna.

/Dzejolis : Laime/


Dzejolis

Dzejolis