Dzejolis : Dzejoļi par skolotāju

Search

Dzejolis : Dzejoļi par skolotāju

Pasmaidi par savām bēdām, un viņu sūruma vairs nav. Pasmaidi par savu ienaidnieku, un viņa dzēluma vairs nav. Pasmaidi par sevi, un tava ļaunuma vairs nav. Bet, ja tu spēj pasmaidīt par pasauli, tad viņa smaidīs tev pretī. Tev vēl nepietiek? Ja tu spēj pasmaidīt par pasauli, kad viņa zūd, - Tev atvērsies cita.
/Dzejolis : 100 pozitīvi dzejoļi/


Brīvība un izlaidība - jēdzieni, kas atrodas pilnīgā pretstatā viens otram.
/Dzejolis : Izlaidība/


PASAKA PAR BRŪCI Meža vidū sūnainā būcenī Dzīvoja vecis ar savu brūci. Brūce bija veca, nebija jauna, Nebija lādzīga, nebija ļauna. Brūce kā brūce. Pīpīt sūca. Vecis dzīvoja nodabā savā. Brūce kā brūte vien naktīs to skāva. Līdz vienudien kumeļā dižciltīgā Pie viņa jāj jātnieks un, dievpalīgu Pat nepadevis, tam saka tā: -Ei, veci, tev brūce man jāgādā! Es zinu, tev brūce vecveca brūce, Un tieši tādas man allaž ir trūcis. Jo savā žiglajā jaunībā Es neesmu savainots ne no kā. Es mainīšu pili pret tavu brūci, Es neesmu nabags, nedz dāvanu lūdzējs. – Tad ilgi domāja vecis... Un neceri Tu, klausītāj, izdomāt ašāk par veci.
/Dzejolis : Dzeja/


Nevis tas ir taisnīgs cilvēks, kas nedara netaisnību, bet gan tas, kuram ir iespēja būt netaisnīgam, nevēlas par tādu kļūt.
/Dzejolis : Taisnīgums/


Neviens nerunā par Dievu tik bieži kā tie, kas uzstāj, ka Dieva nav.

/Dzejolis : Ateisms/


No kādas nopūtas tu radi? No kāda pavasara rudens? Gan nebalti, gan balti gadi tek projām tā kā upes ūdens.
/Dzejolis : /


Patiesam domātājam nav absolūti pareizu vai nepareizu
redzes viedokļu.

/Dzejolis : Patiesība/


Nav nekā bīstamāka par vēlēšanos visu reglamentēt.
/Dzejolis : atzinas_un_aspratibas/


Paradums notrulina baudu gan arī mazina bēdas.
/Dzejolis : Paradums/


Līdz krāvu kļavām vēl tālu, vēl tālu, bet rudens jau palēnām top. Rau, debesīs mēness no dzeltena māla un zvaigznāja zaļojošs koks. Un lidmašīnas pa gājputnu ceļu kā metāla kamanas skrien. No āboliem smaržas kā tauriņi ceļas pret rītiem un vakariem.
/Dzejolis : Dzeja/


Patiesību nevar izklāstīt tā, lai tā būtu saprotama, ir nepieciešams, lai tai noticētu.
/Dzejolis : Patiesība/


Nekad nelūdz to, par ko neesi drošs, ka dabūsi.

/Dzejolis : Lūgšana/


Lieli solījumi mazina uzticību.

/Dzejolis : Solījums/


Ja cilvēki vienotos un pēkšņi kļūtu pilnīgi atklāti, pasaulē viss pagrieztos kājā gaisā.
/Dzejolis : Vispārīgi citāti/


Mums svarīgāk ir runāt, nekā tapt sadzirdētiem.

/Dzejolis : Runāšana/


Padošanās ciešanām ir vājums, bet dot tām barību ir neprāts.
/Dzejolis : Tikumi un netikumi/


Make a silk purse out of a sow's ear.
/Dzejolis : Angļu sakāmvārdi/


Izsmaržoja egles zarā svece. Gudro zvaigzne aiziet debess dzīlēs. Salti rietu sarkanēji recē Vakarīgo padebešu vīlēs.
/Dzejolis : /


Ne gudrība, ne brīvība nav savienojami ar vājumu.
/Dzejolis : -ības/


Tēvu bagātība gandrīz vienmēr nes nelaimi to bērniem.
/Dzejolis : Bagātība/


Labu izdara tas, kas negrib būt ļauns, nevis tas, kas grib būt labs.

/Dzejolis : Labsirdība/


Augstā tornī var uzkāpt tikai pa vītņu kāpnēm.

/Dzejolis : Lietu kārtība/


Draudi - to ierocis, kas paši jūtas apdraudēti.

/Dzejolis : Draudi/


Uz krūtīm saliktas ir darba vīra rokas, kas stipras, raupjas it kā saka mums: līdz galam nepaspējām visu veikt, kā nākas, pārāk īss bij dāvāts lidojums.
/Dzejolis : /


Mūsu sirdsapziņa - taisns tiesnesis, kamēr mēs to neesam
nogalinājuši.

/Dzejolis : Sirdsapziņa/


Caur nomīdītu grunti
Grūti izdzīt domu -
Svaigu un zaļu kā asnu.

/Dzejolis : Aforismi par pārdomām/


Kas var būt sliktāks par pasauli kurā valda vīrieši? Ja nu vienīgi pasaule, kura valda sievietes.
/Dzejolis : Citāti par Dievu/


Kas virza cilvēkus uz civilizētu [valstisku] kopību vai
kas panāk, ka cilvēki dzīvo saskaņā, tas ir noderīgs; un
otrādi, slikts ir tas, kas valstī rada nesaskaņas.

/Dzejolis : Valsts/


Cilvēku pakar nevis tāpēc, ka viņš ir nozadzis zirgu, bet
gan tāpēc, lai nezagtu zirgus.

/Dzejolis : Sods/


Kas gaida sodu, jau ir sodīts; kas sodu pelnījis, gaida to; nenotvertais domā, ka viņu var notvert. Vainīgais var reizēm veiksmīgi noslēpties, taču nekad nevar būt drošs par to.
/Dzejolis : Attieksme pret bīstamiem cilvēkiem/


Dzejolis

Dzejolis