Dzejolis : Dzejoļi par skolotāju

Search

Dzejolis : Dzejoļi par skolotāju

Vairāk smaidu, vairāk laimes, Mazāk nopūtu un naida. Viss ko darāt, lai Jums sokas Un lai nepagurtu rokas!
/Dzejolis : Apsveikumi dzimšanas dienā/


Darbs tevi dzen, darbs tevi dzeļ, darbs tavos nervu galos trīc. Darbs, bērnam dzimstot, piedzimst līdz.

/Dzejolis : Darbs/


Ar vienu spļāvienu ugunsgrēku nenodzēsīsi.
/Dzejolis : Neiespējamais/


Laime ir visu laiku atrasties patīkamas vilšanās noskaņā.

/Dzejolis : Laime/


Uzskatu, ka dzīve ir dzīvošanas vērta un jūsu ticība palīdzēs veidot to.
/Dzejolis : Citāti par dzīvi/


Aizņemoties svešu naudu uz zināmu laiku, atdodam savu – uz visiem laikiem.
/Dzejolis : Dažādi teicieni/


Pašapziņas veidošana atgādina muskuļu veidošanu - sāc ar pamatstruktūru un vēlāk pieaudzē klāt!
/Dzejolis : Pašapziņa/


Augstprātība un slinkums - visu netikumu cēlonis.

/Dzejolis : Netikumi/


Gudrība nepadara stiprākus mūsu dabiskos dotumus.
/Dzejolis : Izziņa un saprāts/


Kas kopā ar pienu iekļuvis, tas kopā ar dvēseli izkļūs.
/Dzejolis : Audzināšana/


Visu gadu Jānīts brauca, Nu atbrauca šovakar, Nu atbrauca šovakar Savu bērnu apraudzīt, Ko tie ēda, ko tie dzēra, Ko iesēja druviņā. Vecu miežu alu dzēra, Vecu rudzu maizi ēda.
/Dzejolis : Jāņu skaitāmpantiņi/


Putns nespēj no iekšpuses aplūkot būri, kurā sēž.
/Dzejolis : Dažādi teicieni/


Savā alā arī pele - lauva.
/Dzejolis : Lezgīnu sakāmvārdi/


Iemīlēšanās lielā mērā ir pašapmāns - divas sirdis redz īstenību kā sapni... Bet mīlestība pati ir īstenība - pieņemšana, lološana, sajūsmināšanās par otra dīvainībām -, tā padara vīrieti un sievieti par tiem, kas viņi ir.
/Dzejolis : Apsveikumi kāzu jubilejās/


Neapšaubāmi viss atrodas gadījuma varā. Viss notiek drīzāk
pēc tā iegribas, nekā tas pēc taisnības pienāktos: vieni
notikumi tiek apvīti ar slavu, citi nodoti aizmirstībai.

/Dzejolis : Gadījums/


Likums nespēj aizstāt morāli, vara - tiesības, bet
sabiedriskā doma - saprātu.

/Dzejolis : Likumi/


Cilvēki par draudzību parasti sauc kopēju laika pavadīšanu, savstarpējus pakalpojumus un izpalīdzību, ar vienu vārdu sakot, tādas attiecības, kur katrs cer gūt kādu pašlabumu.
/Dzejolis : Pašlabums/


Daba nenosprauž sev nekādus mērķus, un visi augstākie cēloņi ir tikai cilvēku izdomājumi.
/Dzejolis : Daba/


ārs vārās žulgst un vērmeles lok ķipijiem māls plaisā uzburdams un upēs sūņas rūgst līkst liepzieds liess un medu neaplipis un mākoņos no saules nenogrūst ārs vārās rūgst un iebrien tavos audos pa visām durvīm ārs uz ceļiem lūgts lieks dzīves mirklis pirkts pa visu naudu kā sienāžsiekala tavs dzīves mirklis rūgts
/Dzejolis : Dzeja/


Kā mācījies, tādas zināšanas, kādi veiktie darbi, tāds
gods, kāda centība, tāda labklājība, kāds liktenis -
piešķirtās balvas.

/Dzejolis : Liktenis/


Vārdam "grūtības" pilnīgi nav vietas radošā prātā.

/Dzejolis : Grūtības/


Чтобы любовь была вечной, равнодушие должно быть взаимным!
/Dzejolis : Citāti Krievu valodā/


Viesnīcas šveicars ir ģēnijs, kas ar vienu roku atver mans automašīnas durvis, ar otru roku palīdz izkāpt man ārā un vienmēr atrod vēl kādu roku, ko izstiept pēc dzeram naudas.
/Dzejolis : /


Laimīga laulība ir pats labākais, ko dzīve var dot. Tā tiek būvēta ķieģeli pa ķieģelim gadu gaitā, un to kopā satur gan maiguma mirkļu, gan aizkaitinājuma java.
/Dzejolis : Mīļi apsveikumi/


Nesaudzē senu ienaidnieku: par draugu viņš nekļūs.

/Dzejolis : Nesaudzība/


Izdiņģis zirgs vienmēr labāks par nobarotu ēzeli.
/Dzejolis : Tadžiku sakāmvārdi/


JAU SAULE RAUGĀS DAUDZOS STRAUTOS, JAUNS SAUCĒJS STRAUJI LAUKOS AUĻO, - DAUDZ ĻAUŽU GAUJAS JAUKĀS KRAUJĀS SAUC KAUJĀ TAURU DRAUSMIE AURI.
/Dzejolis : Runas vingrinājumi/


Nav tādas izlikšanās mākslas, kas varētu neslēptmīlu tur, kur tā ir, un notēlot to tur, kur tās nav.
/Dzejolis : Fransuā de Larošfuko/


Katram cilvēkam ir dots savs uzdevums, katram uzdevumam ir savs laiks.
/Dzejolis : Uzdevums/


Cilvēks un viņā rīcība ir dažādas lietas. Lai arī laba rīcība ir pelnījusi uzslavu, bet slikta nopēlumu, pats cilvēks, neatkarīgi kādu - labu vai sliktu - rīcību paveicis, vienmēr tikai ir pelnījis vai cieņu, vai līdzjūtību.
/Dzejolis : Rīcība/


Dzejolis

Dzejolis