Dzejolis : Dzejoļi par skolotāju

Search

Dzejolis : Dzejoļi par skolotāju

Tu esi pārmetums savu tuvāko sirdsapziņai, jo nav tevis viņi cienīgi. Tāpēc viņi tevi neieredz un gatavi tavas asinis izliet.
/Dzejolis : Pārmetumi/


Sajūsma ir it kā kvēle, kas uztur spilgtu un spēcīgu mūsu gara uguni. Ja ir sajūsma, darbs sokas ar panākumiem. Sajūsmā cilvēks ir neatlaidīgs, izturīgs, aktīvs.

/Dzejolis : Sajūsma/


Mēs visi gribam klausīt savām sirdīm tad, kad ir jau par vēlu.
/Dzejolis : Citāti par mīlestību/


Pieklājība neko neizmaksā, bet ir ļoti ienesīga.

/Dzejolis : Pieklājība/


Visbargākās acis ir skaudībai.

/Dzejolis : Bardzība/


Ja tagadējos laikos neesat iekūlušies parādos, jūs droši vien nodarbojaties ar kaut ko nelikumīgu.
/Dzejolis : Aizdevēji un parādnieki/


Mēnesim ir tā jaukā īpašība: kad viena mala ir sadilusi tumsā, tad no otras malas viņš sāk mirdzēdams pieaugt.
/Dzejolis : Dzejoļi par dvēseli/


Lai silta vasara, Lai ziemā sniegs, Un pa reizi prieks. Lai dvēsele var baltu domu dziju tīt, Lai atnāk tas, ko gribas sagaidīt. /Ā. Elksne/
/Dzejolis : Dzejoļi apsveikumiem/


Gadījums ir labākais detektīvs.
/Dzejolis : atzinas_un_aspratibas/


Sieviete ir gatava greznoties tikai aiz mīlestības pret savu ļaunāko draudzeni.
/Dzejolis : Aforismi par apģērbu/


Cilvēks ir radīts, lai domātu.
/Dzejolis : Domas/


Tava vājākā prasme iezīmē virsotni, no kuras tu izmanto visas pārējās.
/Dzejolis : Sekmīgs līderis/


Tas, kurš darījis cilvēkiem labu, ir labs cilvēks. Tas, kuram ir nācies ciest par labiem darbiem, ir ļoti labs cilvēks. Tas, kurš labu darbu dēļ ir devies nāvē, tas ir sasniedzis tikumības augstāko pakāpi - varonību un pilnību.
/Dzejolis : Pilnība/


Pārāk skaisti vārdi izraisa neticību.

/Dzejolis : Vārdi/


Nekad bērnam nemāciet to, par ko pats neesat pārliecināts.
/Dzejolis : Dažādi aforismi/


Ik dienas pulgodami neliešus, neattaisnojiet viņus, kad jums iespējams piespiest viņiem sodu!
/Dzejolis : Nelietība/


Rīcību nosaka domas un jūtas, savukārt rīcība dažkārt ietekmē domas un jūtas.
/Dzejolis : Savstarpējās saistības likums/


Dzīve ir garlaicīga, ja nav problēmu...
/Dzejolis : Dzīves filozofija/


Būt greizsirdīgam nozīmē: neko nezināt, bet būt ar bagātu iztēli un no visa baidīties.
/Dzejolis : Dažādi izteicieni/


Mātes dusmas kā sniegs: uzkrīt daudz, bet ātri nokūst.

/Dzejolis : Dusmas/


Laipnākā no sievietēm vienmēr būs arī skaistākā.
/Dzejolis : /


Sniega baltumu, egļu zaļumu, mājas siltumu Ziemassvētkos un Jaunajā gadā!
/Dzejolis : Jaungada apsveikumi/


Prieku kā saules glāstu Ik rītu no jauna rast. Laimi ikdienas stāstā Vienmēr nosargāt prast!
/Dzejolis : Apsveikumi dzimšanas dienā/


Viduvējība nekad neatzīst neko tādu, kas to pārspēj, bet talants momentāni atpazīst ģēniju.

/Dzejolis : Atzinība/


Opozīcija - tie ir rītdienas reakcionāri.

/Dzejolis : Politika/


Palīdzība - šķērslis esošajam vai iespējamam ļaunumam.
/Dzejolis : Palīdzība/


Ir labi gluži vienkārši būt laimīgam; vēl mazliet labāk ir zināt, ka esi laimīgs; bet zināt, ka tu esi laimīgs un kāpēc, un kā... un tomēr justies laimīgam, būt laimīgam pašreiz un zināt, kas seko laimei, ir svētlaime.

/Dzejolis : Laime/


Mēs tepat vien paliksim un būsim, Zem tā bērza, kurā svilpo strazds, Un pat vecāki kļūt nepagūsim, Tikai vecāks kļūs šīs upes krasts.
/Dzejolis : Atvadvārdi/


Matērija mūs pievelk zemei, paralizē, padara ievainojamus un grēcīgus. Tajā pat laikā matērija - ir eksistences prieks, laime sajust, spēks pārvarēt, izaugsmes bauda.
/Dzejolis : Matērija/


No vienām nepatikšanām izvairījies, iekulies citās; šeit arī atklājas, kas ir gudrība - apsvērt visas iespējamās nepatikšanas un mazāko no nelaimēm pieņemt kā labumu.
/Dzejolis : Gudrība/


Dzejolis

Dzejolis