Dzejolis : Dzejoļi par skolotāju

Search

Dzejolis : Dzejoļi par skolotāju

Lietas šķiet daudz lielākas no atstatuma nekā tuvumā.

/Dzejolis : Attieksme/


Пусть рядом будут верные друзья, Слова пусть будут добрые слышны, И соберется за столом семья, И песни будут вместо тишины, Не только в День рожденья, а всегда! Вот это и зовется словом счастье. Желаю, чтобы больше никогда Не поселялось на душе ненастье!
/Dzejolis : Apsveikumi dzimšanas dienā krievu valodā/


Cilvēki piedzimst tikai ar dabas dotumiem, tikai vēlāk to
tēvi padara viņus par jūdiem, kristiešiem vai uguns
pielūdzējiem.

/Dzejolis : Audzināšana/


Iekļauj savā dienas kārtībā pastāvīgu mācīšanos un izaugsmi!
/Dzejolis : Pilnveidošanās likums/


Kas nespēj nīst, tas nespēj arī mīlēt.

/Dzejolis : Naids/


Tehnika ir līdzeklis un ierocis dzīvai būtnei. Bet, kad kāds grib dzīvai būtnei liegt patstāvīgu kustību un to ierobežot, lai izmantotu viņu par labu sev, tad tādam jāuzsver nedzīvais līdzeklis - tehnika. Tā sākumā dod lielus panākumus, bet galā dara no sevis atkarīgu viņas lietotāju pašu un sagatavo katastrofu. Beigās atriebjas dzīvās būtnes ierobežošana, jo galvenais faktors darbā ir cilvēks.
/Dzejolis : Tehnika/


Mīloša sieviete visu piedos, bet neko neaizmirsīs.
/Dzejolis : Citāti garastāvokļa uzlabošanai/


Mans darbs ir pateikt patiesību, nevis piespiest tai ticēt.
/Dzejolis : /


Ja tev iekož suns - nemēģini viņam atdarīt ar to pašu.

/Dzejolis : Atmaksa/


Slavējami ir darīt to, kas pieklājas, nevis to, kas ir atļauts. /Latīņu teiciens/
/Dzejolis : Teicieni/


Vai zini, ko dēvēju par krietnu? Pilnību sasniegušu
neatkarīgu cilvēku, kuru nekāda vara, nekāda
nepieciešamība nespēj padarīt nekrietnu.

/Dzejolis : Krietnums/


Hva er egentlig kjærlighet mot biff med løk?
/Dzejolis : Citāti Norvēģu valodā/


Kad draugi ir laimīgi, tos ir jāapciemo tikai tad, ja esi
aicināts, bet nelaimē - jāierodas bez aicinājuma.

/Dzejolis : Ciemiņi/


Gudram valdniekam no tautas klusēšanas vajadzētu izdarīt
secinājumus.

/Dzejolis : Klusēšana/


Rūsa maitā dzelzi, slinkums - cilvēku.
/Dzejolis : Latviešu sakāmvārdi/


Lai kalpi klusu cieš, - kas brīvs, tas kliegs!
/Dzejolis : Protests/


Mūzika - pasaulē augstākā māksla.
/Dzejolis : Citāti par mūziku/


Divu cilvēku draudzībā rodas plaisa, ja vienam smaida laime, bet otram jābrien sāpju purvs.

/Dzejolis : Draudzība /


Prāts ir pats sev cietumsargs. Kad sardze guļ, cietumnieki tiek brīvsolī uz sapņu valstību.
/Dzejolis : /


Dzimšanas dienas rītam Tāda dīvaina elpa- Smaržo pēc padarītā Smaržo pēc jauna darba, Smaržo pēc izceptas maizes Un pēc pavasara smaržo. Tikai tev atkal gada aplī Kā vāvere ritenī. (A.Ape)
/Dzejolis : /


Dažkārt visskaļāk balsis paceļ tie, kam nav ko teikt.

/Dzejolis : Runāšana/


Žēlsirdība ir hroniskā stāvoklī pārgājusi piedošana.
/Dzejolis : Vispārīgi citāti/


Gudrs cilvēks divreiz pret vienu un to pašu akmeni
nepaklups.

/Dzejolis : Gudrība/


Re, arī zvaigznēs ierakstīts Tas pats, kas laukos plašos: Jāmeklē sudrabs, tas baltais, kas trīc Tepatās – mūsos pašos. /I.Ziedonis/
/Dzejolis : Ziemassvētku apsveikumi/


Zudis ir tas cilvēks, kurš mīlestībā netic brīnumiem.
/Dzejolis : Citāti par mīlestību/


Par varoni cilvēks kļūst tad, kad redz, ka atrodas tuvu
savai bojāejai.

/Dzejolis : Varonis/


Neliec raudāt tam, kurš liek Tev smaidīt.. Neļauj smaidīt tam, kurš liek Tev raudāt...
/Dzejolis : /


Nedod nevienam cerības, ja zini, ka nevarēsi tās piepildīt...
/Dzejolis : /


Spēja sarkt - pati raksturīgākā un viscilvēciskākā no visām cilvēciskām īpašībām.
/Dzejolis : Kauns/


No muļķiem ir jābaidās vairāk nekā no gudrajiem.
/Dzejolis : atzinas_un_aspratibas/


Dzejolis

Dzejolis